SoCentral logo
Bli medlem

Tessa Hartman

Tessa Hartman

Sosialantropolog og UX designer i Klimaantropologen

Bærekraftsmål

Stoppe klimaendringeneSamarbeid om å nå måleneBærekraftige byer og lokalsamfunn