SoCentral logo
Bli medlem

Stiftelsen Flexid

Stiftelsen Flexid er en stiftelse med ideelt formål. Et godt mangfold krever innsats. Vi tror at mennesker med oppvekst i flere kulturer har uforløste ressurser. Flexid er en nøkkel til å oppdage og bli bevisst følelser som oppstår, når kulturelle verdier og praksis utfordres. Vi tilrettelegger kursopplegg, opplæringspakker og foredrag for alle som arbeider for et godt mangfold. Gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjøres deltakere på egen identitet, tilhørighet og muligheter i samfunnet.