SoCentral logo
Bli medlem

SoCentral

SoCentral er et miljø og en samarbeidspartner for deg som utvikler nye løsninger på lokale og globale samfunnsutfordringer.

Bærekraftmål

LikestillingAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetBærekraftige byer og lokalsamfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneSamarbeid om å nå målene