SoCentral logo
Bli medlem

Predio AS

Formål: By- og eiendomsutvikling samt hva hermed står i forbindelse, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet. All virksomhet skal samsvare med FNs bærekraftmål SDG (Sustainable Development Goals).