SoCentral logo
Bli medlem

Generasjon M AS

Generasjon M tilbyr besøkstjenester til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende eldre, der ungdommer mellom 14 og 20 år jobber som M-venner (besøksvenner). På den måten tjener vi to viktige funksjoner i samfunnet: vi skaper jobbmuligheter for ungdommer og bidrar til et meningsfylt liv for eldre. Generasjon M har i dag 85 M-venner i Oslo, Asker, Bærum og Oppegård.