SoCentral logo
Bli medlem

FUNDATUM

Stiftelsen Fundatum ønsker å utvikle engasjerte unge mennesker gjennom å styrke deres personlige utvikling, kompetanse og samfunnsengasjement. Dette gjøres gjennom kurs, lederutvikling og rådgivning, i samarbeid med ideell sektor, kommuner, organisasjoner og utdanningssteder.