SoCentral logo
Bli medlem

Anthonstiftelsen

Anthonstiftelsen ble etablert i 1976, og er en stiftelse som har som hovedmål å yte støtte til tiltak rettet mot barn og unge. Vi jobber for at alle barn og unge skal få bedre oppvekstvilkår og livskvalitet gjennom å bidra til å finansiere inkluderende aktiviteter, utdanningsstipender og ulike prosjekter som lar barn og unge som ellers faller utenfor organiserte tilbud av økonomiske eller andre årsaker.