SoCentral logo
Bli medlem

Svein Stokke

Predio AS

Predio AS er et selskap som arbeider med inkluderende by – og eiendomsutvikling. Selskapets ambisjon er å skape gode byrom som fungerer optimalt for byen og brukerne. Vi skaper interessant og spennede arkitektur og løsninger på høyt internasjonalt nivå.