SoCentral logo
Bli medlem

Sturla Frøyland

Norges idrettsforbund

Head of Products for Norwegian Sports. (NIF) Lidenskap for å bidra til samfunnsnytte gjennom attraktive digitale publikumstjenester og sammenhengende brukerreiser. Utvikler akkurat nå en samlet og inkluderende inngang (app) til alle aktivitetstilbud ut mot barn og ungdom i samfunnet med avsender alle idrettslag (198 idrettsgrener), inkl trening, mosjon, kom-og-prøv og e-sport. Vil gjerne bli kjent med deg som jobber mot samme målgruppe eller område, eller ser idrettens som en verktøykasse for innsikt om nå-situasonen og påvirkning av samfunnet i ønsket retning.

Tags

Digitization