SoCentral logo
Bli medlem

Stina Låstad

SoCentral

Jobber med prosjekter og eksperimenter i SoCentral. For øyeblikket mest med Pådriv, en samfunnsdugnad for bærekraftig byutvikling i Hovinbyen, Oslo.

Tags

impactstrategiproject managementforretningsutviklingBærekraft