SoCentral logo
Bli medlem

Sofie Furu

SoCentral

Inkubatorleder. Lurer du på hva som skjer på SoCentral? Eller hvordan du kan koble deg på miljøet? Kontakt meg!

Bærekraftsmål

LikestillingAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetBærekraftige byer og lokalsamfunnStoppe klimaendringeneFred- rettferdighet og velfungerende institusjonerSamarbeid om å nå målene

Tags

networkingAdministrationSaleseffektmålingevent planningBærekraft