SoCentral logo
Bli medlem

Siri C. Warren

DoPurpose

Siri sin kjernekompetansen er konseptutviklig og innovasjonsledelse der hun fungere som en brobygger mellom ulike fagfelt og interessenter for å sikre gjennomføring av komplekse innovasjonsprosjekter. Hun får opp innovasjonstakten gjennom å utvikle multidisiplinære opplevelser, produkter og tjenester ved hjelp av design tenkning-, forretningsutvikling-, ledelses- og kompleksitetsteori metodikk. Siri er medgrunnlegger av KAMA. Et tjenesteinnovasjonsprodukt rettet mot seniorer som har behov for hyppigere kontakt med familien. KAMA digitaliserer storfamilien og øker interaksjonsfrekvensen mellom familier samtidig som man sparer minner for fremtiden. Målet er å sikre at færre eldre føler seg ensomme og sosialt isolerte. www.dopurpose-design.com www.thnk.org www.socentral.no