SoCentral logo
Bli medlem

Sandra Skretting

SoCentral

Sandra har bakgrunn som prosjektleder fra hotell- og eventbransjen og har siden januar 2016 brukt kompetansen sin innen samfunnsinnovasjon. Både som prosjektleder og – medarbeider i engasjement hos SoCentral, som konsulent for sosiale entreprenører og som gründer for egen inkluderingsbedrift. Som prosjektleder har hun bred erfaring med å lede krevende prosesser over lang tid, har jobbet innen ulike bransjer og med mange ulike mennesker. Kjernekompetansen er prosjektledelse, inkluderingsarbeid, event management og konsept- og forretningsutvikling. Sandra er medgründer i In:progress, assosiert partner i SoCentral og prosjektmedarbeider i PÅDRIV.