SoCentral logo
Bli medlem

Regine Nagelhus

Imal

Med iMAL opplever alle barn å lykkes med bokstavene fra første dag de går inn skoleporten. 20 % av elevene våre går ut av grunnskolen med for svake leseferdigheter. Riktig lesemetode det første året på skolen er kritisk for disse barna. Dysleksi Norge anslår at 5 % av befolkningen har dysleksi. iMAL kan gi dyslektikere en god start med bokstavene, resten av barna kan overvinne sine vansker med iMAL. Mitt navn er Regine Nagelhus. Jeg er utdannet spesialpedagog med lang erfaring fra skole og PPT. Ved en tilfeldighet oppdaget jeg noen arbeidsmåter som er jobbet frem ved et universitet i USA. Disse arbeidsmåtene har jeg videreutviklet. I tillegg har jeg utviklet to digitale læremidler som gjør at ALLE elever opplever å lykkes med bokstavene fra første dag på skolen. Metode og læremiddel har fått svært god mottakelse i det norske skolemarkedet.