SoCentral logo
Bli medlem

Ragnhild Lindahl Torstensen

Lightup Norway

Daglig leder i Lightup Norway og forfatter av boka Pornoprat!

Bærekraftsmål

God helse og livskvalitetGod utdanningLikestillingAnstendig arbeid og økonomisk vekstAnsvarlig forbruk og produksjon