SoCentral logo
Bli medlem

Philip Dammen

Ikon Institutt for Kompetanseutvikling

IKON Institutt for kompetanseoppbygging bygger opp musikeres, lederes og andre klienters evne til å mestre følelser og utfordringer i familie, skole/utdanning og i jobb. Universitetene formidler lite mestringskunnskap, mens det klientene etterspør er kunnskap om hvordan få det bedre, og hvordan få til eller mestre noe på en bedre måte. Derfor spørsmålet: Hvilken type kunnskap er viktig og anvendbar, og kan jeg utvikle og formidle denne videre? Dette førte til kunnskap om presentasjonsteknikk, møteledelse, læring, ledelse, undervisning, konfliktløsning, medarbeidersamtaler, teamarbeid, prosjektledelse, organisasjonsutvikling/endring og til utvikling av selvtillit, trygghet, dyktighet, arbeidsglede, veiledning, evne til kritikk, overskudd, et godt liv og til reduksjon av psykiske plager Institutt for nanopsykologi springer ut fra forskning på terapeutiske resultater som psykologien ikke kunne forklare. Etter mange år oppdaget jeg hvordan den psykiske tilstand og plage var bygget opp rent mentalt, og hva som skjedde mentalt når klientene ble bedre. Dette førte til nanopsykologi og nanoterapi. www.nanopsychology.org. For tiden driver jeg med forskning, terapi, behandling av prestasjonsangst, utvikling av dyktighet og evne til mestring etc. mens jeg videreutvikler utdanningen i nanopsykologi og nanoterapi. Ellers er jeg, konsulent og foredragsholder/seminarleder, passiv journalist og pedagog ved Norges Musikkhøgskole med ansvar for faget prestasjonsforberedelse.