SoCentral logo
Bli medlem

Ndey Jobarteh

Sammen om en jobb

Prosjektkoordinator i Sammen Om En jobb. Sammen om en jobb (SAJO) er en frivillig organisasjon som jobber for bedre integrering og et mer mangfoldig arbeidsliv gjennom et mentorprogram. Programmet kobler deltakere med lang erfaring fra norsk arbeidsliv sammen med høyere utdannet innvandrere/flyktninger i et 6-måneder langt program.