SoCentral logo
Bli medlem

Nassima Dzair

Interbridge AS

Nassima Dzair er grunnlegger og CEO i InterBridge. Det er en social startup som utdanner ungdom i å bli endringsagenter gjennom InterBridge akademy, og forvalter videre ungdommsinnsikt til privat og offentlig sektor. Ungdommene samles på tvers av sosiale og geografiske skillelinjer. Målet er at de skal føle tilhørighet og ta ansvar for å gjøre byen sin mer inkluderende og bærekraftige.