SoCentral logo
Bli medlem

Nassima Dzair

Interbridge AS

Nassima Dzair er grunnlegger og CEO i InterBridge. Det er en social startup som utdanner ungdom i å bli endringsagenter gjennom InterBridge akademi, og forvalter videre ungdommsinnsikt: Gen Z innsikt, til privat og offentlig sektor. Ungdommene samles på tvers av sosiale og geografiske skillelinjer. Målet er at de skal føle tilhørighet og ta ansvar for å gjøre byen sin mer inkluderende og bærekraftige.