SoCentral logo
Bli medlem

Nancy Fandler Brodin

Fandler Brodin & Partners AS

Nancy Fandler Brodin er spesialist innen fagområdene strategi, innovasjon og bærekraft med 15 års erfaring som strategisk rådgiver til topplederteam. Nancy leder strategiprosesser som blant annet har doblet kundenes omsetning til milliardbeløp på få år. I tillegg har hun bidratt til å skape organisasjonskulturer preget av positivt engasjement og innovasjonskraft. Gjennom sin formelle kompetanse og erfaring som strategisk rådgiver har Nancy utviklet en egen metode for prosesser innen strategi, innovasjon og bærekraft. Med denne metoden har hennes oppdragsgivere lykkes i å nå store strategiske mål, sterk omsetningsvekst og høyere konkurransekraft. Nancy kjennetegnes av sin enestående drivkraft til å gjøre en positiv forskjell for kunder og samfunn, og er en sterk ressurs for sine oppdragsgivere i strategisk innovasjon, forretningsutvikling og endringsprosesser. Ved å lede og fasilitere strategi- og innovasjonsprosesser er Nancy en pådriver for at næringsliv og offentlig sektor tar en tydelig rolle i å skape endringene vi trenger i samfunnet. Mange tar ansvar, men ikke nok. De fleste ledere overser at samfunnsutfordringene i vår tid byr på forretningsmuligheter. Det er vanskelig for mange ledere å løfte blikket. Dermed mangler den helhetlige oversikten som viser sammenhengen mellom selskapets langsiktige lønnsomhet og viktige samfunnsutfordringer. Dette hjelper Nancy Fandler Brodin deg og ditt selskap med gjennom sin erfaring og kompetanse innen strategi, innovasjon og bærekraft. Nancy er en faglig dyktig, kreativ og inspirerende rådgiver som har mot til å utfordre. Hun følger sine oppdragsgivere langsiktig gjennom gode og krevende tider på veien til strategiske mål med høy grad av kvalitet i sine leveranser. Det vises tydelig i resultater og tilbakemeldinger fra kunder og deltakere i prosessene hun har ledet. Følg meg på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/nancy-fandler-brodin/

Bærekraftsmål

Anstendig arbeid og økonomisk vekstAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneSamarbeid om å nå målene

Tags

Business strategyinnovationSustainabilityCommunication