SoCentral logo
Bli medlem

Mathilde Blichfeldt Mjønes

Kybri

Kybri bruker møtedesign og fasilitering som virkemiddel – for å skape konstruktive løsninger og resultater. Praksisen tar utgangspunkt i eksisterende kompetanse, og fører til aktiv involvering og deltagelse. Kybri drives av Mathilde B. Mjønes, som har sin bakgrunn fra offentlig forvaltning (Riksrevisjonen), og som siden 2015 har jobbet som konsulent, underviser og fasilitator på heltid. Kybri er med-arrangør av Inkluderingsdagene på SoCentral, og Pådriver.