SoCentral logo
Bli medlem

Marie Harbo Dahle

SoCentral

Jeg jobber med prosjekter innen demokratisk innovasjon og bærekraftig samfunnsutvikling, blant annet i Pådriv Oslo. Jeg jobber også mye med hvordan vi kan få til en bærekraftig byggebransje. Er opptatt av å utvikle og spre nye arenaer for samarbeid og læring. Jeg er utdannet statsviter fra UiO, og har tidligere jobbet i NAV og vært mye engasjert i Raftostiftelsen, Røde Kors, DNT og Kooperativet.

Bærekraftsmål

Industri- innovasjon og infrastrukturMindre ulikhetBærekraftige byer og lokalsamfunnSamarbeid om å nå måleneFred- rettferdighet og velfungerende institusjonerStoppe klimaendringeneAnsvarlig forbruk og produksjon