SoCentral logo
Bli medlem

Maria Eintveit

Sunne Kommuner - Whos Norske Nettverk

Maria Eintveit jobber med kommunikasjon og samfunnsutvikling i Sunne kommuner, som er WHOs norske Healthy Cities-nettverk. Sunne kommuners fremste mål er å skape lokalsamfunn som er gode å leve i, for alle. Vi er til for kommuner og fylkeskommuner som setter folkehelse høyt i sin samfunnsplanlegging, og med en helhetlig tilnærming til helse brenner vi for å implementere FNs bærekraftsmål lokalt. Sammen gjør vi folkehelsearbeidet lettere, morsommere og mer kunnskapsbasert!

Tags

BærekraftNettverkKommunikasjonPoliticshelse