SoCentral logo
Bli medlem

Maja Fjellvær Thompson

Norske leger mot atomvåpen / ICAN Norge

Jeg jobber som daglig leder i Norske leger mot atomvåpen (NLA). NLA har administrativt ansvar for kampanjen ICAN Norge, som gjør at jeg også bidrar en del til ICAN Norges arbeid. Jeg kan kontaktes om spørsmål for både NLA og ICAN.