SoCentral logo
Bli medlem

Maiken Lønnerød

Splint AS

Daglig og kreativ leder i Splint AS. Splint bruker interaktive metoder for å jobbe med ledelse, kommunikasjon og teamarbeid. Vi gir verktøy som virker. Gjennom våre workshoper får folk omgjort teori til levende praksis gjennom vår situasjonstrening. Jeg brenner for å bygge bro mellom ulike perspektiver slik at virksomheter og organisasjoner kan utnytte mangfoldet de besitter på best mulig måte. Splint er også en Co i Kompass & Co. Der jobber vi med ungdomsprogrammet, med fokus på lederskap, selvledelse, selvfølelse, mestring og teamarbeid.