SoCentral logo
Bli medlem

Liv Ronglan

Dialog i Praksis

Prosjektleder og dialogfasilitator i Dialog i Praksis. Bred erfaring fra ulike typer dialogfasilitering og dialogundervisning. Særlig trent i relasjonsbyggende kommunikasjon (kke-volds kommunikasjon). Utdannet jouirnalist med tillegg pedagogikk og fransk. Brenner for å skape gode relasjoner, økt forståelse, positiv endringer på individ, gruppe og samfunnsnivå. 25 års erfaring fra humanitært arbeid i Røde Kors nasjonalt og internasjonalt inkludert 15 års ledererfaring, 4 år i Geneve samt operativt ansvar for Dialog og Konflikthåndtering. 2 år som grunder innen dialogarbeid og ikke-volds kommunikasjon. Medlem av Academy of Professional Dialogue.