SoCentral logo
Bli medlem

Lise Margrethe Nilsen

Spunky Film

Jobber med dokumentarfilm og manusutvikling. Historiefortelling. Drømmer om å skape en arbeidsplass for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Tags

mediafilmfilmproduksjonfotoskribentKommunikasjonlærersosiale medier