SoCentral logo
Bli medlem

Linda Sygna

Cchange AS

Jeg er med-gründer av cCHANGE, et selskap som tilbyr kunnskap og verktøy relatert til bærekraftig utvikling og omstilling i et endret klima. Med 30 år med internasjonalt anerkjent forskning i ryggen ønsker cCHANGE å bidra med integrerte, helhetlige og tverrfaglige perspektiver på globale miljøproblemer. Vi er spesielt interessert i betydningen av og samspillet mellom teknologiske endringer, atferdsendringer; system- og strukturendringer innen økonomi, politikk, kultur; og individuelle og kollektive endringer i holdninger, verdier og verdenssyn. For å gi organisasjoner og folk et innblikk i disse sammenhengene og en erfaring med hvorfor og hvordan de kan utgjøre en forskjell i det grønne skiftet har vi utviklet det forskningsbaserte verktøyet cCHALLENGE (www.cchallenge.no) – 30 dager med endring.