SoCentral logo
Bli medlem

Kristin Holdø Hansen Oishi

Impact Norway

Markedssjef of Programansvarlig for Stiftelsen IMPACT Norway “IMPACTs visjon er et verdenssamfunn hvor funksjonshemming er redusert til et absolutt minimumsnivå, som følge av målrettet, forebyggende arbeid. Ingen skal forbli unødvendig funksjonshemmet som følge av sykdom, manglende kunnskap eller begrensede medisinske tilbud og ressurser”. Med innovative mobile løsninger som sykehustog og sykehusbåt, bringer IMPACT helsetjenester ut til områder preget av fattigdom, dårlig infrastruktur og mangelfulle helsetilbud. Hvert år får ti-tusenvis av mennesker behandling og operasjoner som gir syn, hørsel og bevegelighet tilbake. Kristin har 13 års internasjonal erfaring, fra både næringsliv, bistand/utviklingsarbeid og sosialt entreprenørskap. Hun har jobbet med flere spennende sosiale prosjekter innen miljø, helse, utdanning og integrering, og grunnla blant annet det prisbelønnede hotellprosjektet Soria Moria Educational Development Program i Kambodsja. Hun har en master i Internasjonal business, og har senere videreutdannet seg i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid og Sørøst Asia studier, Corporate Social Responsibility og Bærekraft som konkurransefortrinn.

Tags

Community-based healthkonseptutviklingBærekraftFundraisingKommunikasjonprosjektledelse