SoCentral logo
Bli medlem

Kristil Erla Håland

JodaCare AS

Jeg er gründer av JodaCare, det ble jeg da jeg ble pårørende til min mor med Alzheimer. Hun glemmer mye, bla om hjemmetjenesten har vært hos henne eller ikke. Det er ikke noen gode løsninger annet enn telefon og lapper, noen steder er det kontaktbøker. JodaCare har digitalisert denne informasjonen i en enkel og trygg løsning som nå er i bruk i mange kommuner i Norge. Det som skjer når flere får informasjon og kan være med i dialogen rundt en som selv ikke husker, er at du engasjerer flere i omsorgen. Vinn vinn for alle parter! Selv er jeg opptatt av å dele av det jeg kan, og nå er jeg blitt god på å være pårørende, gründer, hardtarbeidende og i tillegg er jeg ganske god på å bygge nettverk.