SoCentral logo
Bli medlem

Knut Halvor Hansen

Bygg Konsulent AS. / BYKON

Friluftsinteressert urbanist som gjerne snakker om eiendomsutvikling og drift