SoCentral logo
Bli medlem

Kirsten Viga Skretting

KS

KS Partnerskap for radikal innovasjon, Porteføljeansvarlig Ungt utenforskap