SoCentral logo
Bli medlem

Karin Lindgård

SoCentral

Utdannet samfunnsviter ved Uio og gjennomførte i 2016 et internasjonalt lederutviklingsprogram hos THNK School of Creative Leadership. Har lang erfaring som leder i offentlig sektor, sist som fungerende regiondirektør Husbanken øst. Hun har hatt strategisk lederansvar i både Oslo kommune og Husbanken, og har omfattende kunnskap om og kjennskap til kommuner på både strategisk (politisk og administrativt) og operativt nivå.