SoCentral logo
Bli medlem

Karianne Hjallen

Tverga - Ressurssenter for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

Utviklingsansvarlig i Tverga – ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, opprettet våren 2018. Jeg har i utgangspunktet IT-bakgrunn med informasjonsarkitektur og tjenestedesign i fokus, men har også jobbet med områdeutvikling og som «sportsklubbgründer» på Tøyen (Tøyen Sportsklubb/Tøyenakademiet), som allerede viser seg relevant i jobben vi gjøre med etableringen av denne organisasjonen. Tverga skal jobbe for et mangfoldig aktivitetstilbud for barn og unge og med å fremme kunnskap og kompetanse hos kommunale myndigheter som gjennom anleggsbygging og andre tiltak legger til rette for mer moro og egenorganisert aktiviteter lokalt. Vi bistår også de egenorganiserte miljøene ifbm etablering av anlegg med nettverk, kontakter og kompetanse.