SoCentral logo
Bli medlem

Kari Bansal

Kari Bansal

Jeg har vært leder i 15 år i offentlig forvaltning innen sosiale tjenester, omsorgssenter for mindreårige asylsøkere og NAV. Har også hatt et engasjement i to år i Byrådsavdeling for eldre, helse og Arbeid sentralt i Oslo kommune. For tiden er jeg heltidsstudent på Executive Master of Management hvor jeg tar tre fag: «Nyskaping og kommersialisering», «Samspill og ledelse» og «Endringsledelse». Fremtiden innebærer nye samarbeidsformer og anvendelse av ny teknologi for å løse viktige samfunnsoppdrag i offentlig sektor. Jeg har blitt medlem i SoCentral fordi jeg her kan komme i kontakt med sosiale entreprenører og personer som er engasjerte i hvordan fremtidens offentlige tjenester kan ytes. Dette er for meg viktig supplement til den utdannelsen jeg er i gang med nå. Jeg kan bidra med kunnskap om offentlig sektor eller noe av det jeg er i gang med å ta videreutdannelse i nå om noen skulle ønske det. Ta kontakt så finner vi et tidspunkt for en prat.