SoCentral logo
Bli medlem

Kaja Næss Johannessen

SNU - Senter for Nevrobiologisk Utviklingspsykologi

SNU jobber for å gjøre kunnskap om nyere nevrobiologisk forskning praktisk anvendelig i møte med barn og unge med komplekse problemer og utfordrende adferd. Jeg er psykologspesialist med mange års erfaring med undervisning, veiledning og organisasjonsstøtte for tjenester som jobber med barn og unge med komplekse vansker og utfordrende adferd.

Bærekraftsmål

God helse og livskvalitetGod utdanningSamarbeid om å nå målene