SoCentral logo
Bli medlem

Jorunn Lamson

Folkelig

Prosjektleder og forretningsutvikler i Folkelig. Vi utvikler folkehelseprosjekter i både offentlige og private organisasjoner. Vi bruker ofte mat som verktøy for å skape bærekraftige lokalmiljøer.

Bærekraftsmål

God helse og livskvalitetGod utdanningMindre ulikhetBærekraftige byer og lokalsamfunnUtrydde fattigdomUtrydde sultAnsvarlig forbruk og produksjonSamarbeid om å nå målene

Tags

Business strategyBærekraftDesign thinkingFasilitatorPlantebasert kostholdNettverkTjenestedesignPsychosocial support and mental healthfolkehelsesocial innovationforretningsutviklingkonseptutviklinginnovation in public sectorinnovationprosjektledelsebarn og unge