SoCentral logo
Bli medlem

Jørgen Hals Todalshaug

CorPower Ocean

Forskar og oppfinnar med lidenskap for fornybar energi og berekraft. Doktorgrad i modellering og styring av bølgjekraftverk frå NTNU. Interessert i alt som svingar. Erfaring både frå universitet, instituttsektoren og privat næringsliv. I dag tilsett som forskingsleiar i det svenske bølgjekraftselskapet CorPower Ocean. Musikar på si. https://orcid.org/0000-0001-9050-0313