SoCentral logo
Bli medlem

Joachim Frich

CLEAN-START AS

Vi er et etablert familieeiet renholds firma som tenker utradisjonelt. Vi ønsker å hjelpe flyktninger inn i arbeidsmarkedet, men også videre til en karriere relevant for deres kompetanse. Spesifikt vil vi fokusere på nettverksmulighetene som oppstår mellom våre medarbeidere, kunder og leverandører. Renholdsbransjen er ofte inngangsportalen til det Norske arbeidsmarkedet for både flyktninger og arbeidsinnvandrere. En større bevissthet rundt disse menneskenes kompetanse og karrieremuligheter er nyttig for både samfunnet, individet og oss som arbeidsgiver. Clean-Start leverer renholdstjenester til bedrifter, det offentlige og private markedet. Vi har et bredt utvalg av oppdragsgivere herunder noen av Norges største eiendomsselskaper og utbyggere- i tillegg til flere større og mindre bedrifter på tvers av ulike bransjer. Selskapet har eksistert siden 1997 under navnet Renax Renhold, men vil i løpet av 2017 formelt endre navn til Clean-Start.