SoCentral logo
Bli medlem

Ingvild Gundersen Little

Sunne Kommuner - Whos Norske Nettverk

Daglig leder for Sunne kommuner, WHOs norske Healthy Cities-nettverk. Nettverket består av kommuner og fylkeskommuner som er i front i Norge når det gjelder å sette innbyggernes trivsel og helse høyt i samfunnsplanleggingen. Jeg er særlig opptatt av å utvide forståelsen for hva som skaper god folkehelse og hva som skal til for å redusere sosiale helseforskjeller: At god helse er mer enn fravær av sykdom og ikke skapes i eller av helsesektoren men der hvor folk bor, leker, lærer og jobber.

Tags

Administrationproject managementevent planningfacilitationorganisational development