SoCentral logo
Bli medlem

Ingrid Monstad Heier

Passion for Ocean

Administrativ leder i Passion for Ocean. Nasjonal koordinator for Passion for Ocean-festivalene.