SoCentral logo
Bli medlem

Ingrid Monstad Heier

Passion for Ocean

Daglig leder i Passion for Ocean. Festivalsjef i Oslo og nasjonal koordinator for Passion for Ocean-festivalene.