SoCentral logo
Bli medlem

Inger Johanne Eidem

Inger Eidem

Jeg er coach og veileder og brenner for ungdom og livsmestring. Sammen med May Birkelid Hoverud (Sandefjord) har jeg laget et Livsmestringsprogram for elever i videregående skole. Dette er i tråd med fagfornyelsen i skolen og det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring som implementeres fra 2020. Vi bringer inn vårt program som et supplement til det skolene selv gjør. Vårt fokus er å gi ungdommene verktøy til å stå stødig i livet og håndtere følelser på en god og bærekraftig måte. Programmet er laget sammen med ungdom. Jeg er også mentor i coachutdannelsen Coaching by Heart https://coachingbyheart.no/, som fokuserer på coaching som verktøy i livsmestring og ledelse. Min faglige bakgrunn er barnehagelærer, lærer i videregående skole og veiledning. Jeg er sertifisert coach fra Leadership by Heart, 1-årig utdannelse.