SoCentral logo
Bli medlem

Ida Skjerve

Nordre Follo kommune

Jeg er ansatt som koordinator samskaping i Nordre Follo kommune. Og hva betyr det? Jeg har vært med på å forme og utvikle stillingen mye selv i tråd med utviklingen av samskaping og innovasjon. Jeg jobber med å utvikle egen og organisasjonens kompetanse innen tjenestedesign gjennom blant annet å holde workshops. Jeg leder også egne prosjekter og jobber tett sammen med kommunens porteføljeteam. Nordre Follo kommune ligger rett sør for Oslo og huser ca 60.000 innbyggere, et mangfoldig næringsliv, utbyggere, frivillige lag og foreninger. Dette er en kommune i vekst. Med Follobanen er det kort vei inn til Oslo både for de som jobber i kommunen og de som reiser ut. Nordre Follo kommune ønsker på best mulig måte å bidra til at innbyggerne skal oppleve at de er sjef i eget liv. Dette gjør vi ved å jobbe sammen med innbyggerne og på tvers av fagfelt internt. For å møte morgendagens utfordringer og samfunnsfloker så må vi også jobbe tettere sammen med lokalt næringsliv og frivilligheten. Vi er medlem i SoCentral for å knytte kontakter, dra veksel på fagkunnskap og erfaringer for å utvikle egen kommunen på en best mulig måte.

Bærekraftsmål

God helse og livskvalitetLikestillingAnstendig arbeid og økonomisk vekstMindre ulikhetBærekraftige byer og lokalsamfunnAnsvarlig forbruk og produksjonStoppe klimaendringeneSamarbeid om å nå måleneFred- rettferdighet og velfungerende institusjoner