SoCentral logo
Bli medlem

Helle Rødahl

Bydel Søndre Nordstrand

Hei :-) Jeg er prosjektleder i Søndre Unlimited på Søndre Nordstrand - https://sondreunlimited.no/. På Mortensrud driver Anna og jeg en nabolagsinkubator hvor lokale ildsjeler får en støttespiller, kan låne lokaler og søke penger til sine ideer, som kan vokse til ideelle sosiale entreprenørskap. Kriteriet er at de er fra bydelen eller drifter i bydelen. Jeg er også sosial entreprenør og er en av initiativtakerne samt styreleder i Utafor Boksen Nordre Follo hvor vi jobber mot utenforskap på mange ulike måter :-) https://www.ubforeningen.no/.