SoCentral logo
Bli medlem

Helle Dyrendahl

Folkelig

Prosjektleder i Folkelig. Vi utvikler folkehelseprosjekter i både offentlige og private organisasjoner. Vi bruker ofte mat som verktøy for å skape bærekraftige lokalmiljøer.