SoCentral logo
Bli medlem

Hans Holter Solhjell

Positive Spiraler AS

Jeg jobber med kurs og veiledning for foreldre, kommunikasjon, konflikthåndtering, kroppsorientert traumeterapi og har utviklet nye og praktiske modeller og metoder for veiledning og endringsprossser. Jeg er pedagog i bunn, tverrfaglig orientert og spesielt interessert i praksiskunnskap og å utvikle konkrete og praktiske modeller for å løse komplekse og vanskelige problemer. Og har 3 nettsider med informasjon om det jeg driver med, www.famlab.no, www.foreldrekompetanse.no og www.oppmerksombevegelse.no.