SoCentral logo
Bli medlem

Håkon Iversen

SoCentral

Håkon er en av gründerne av SoCentral, og er SoCentrals prosjektnerd. Han er derfor involvert i mange av eksperimentene som SoCentral er partner i. For tiden bruker Håkon mesteparten av tiden sin på prosjekter knyttet til ombruk av byggevarer / Sirkulær Ressurssentral, forbedring av kommuners kompetanse, prosesser og samarbeid innen klima og natur, beboer-rettede deleløsninger innen mobilitet og arealer, og ikke minst folkepaneler. Når Håkon kommer ut av prosjektboblen sin, elsker han de små inspirasjonssamtalene med medlemmene av inkubatoren som på kort eller lenger sikt kan føre til nye samarbeidsmuligheter.

Tags

Business strategyBærekraftSirkulær økonomieffektmålingimpactkonseptutviklingproject managementstrategi