SoCentral logo
Bli medlem

Geir Graff

Asker Kommune

Jeg er grunnleggende nysgjerrig, og er så heldig å få konstant utløp for min nysgjerrighet i Asker kommune. Der jobber jeg akkurat nå med kommunereform, samt innovasjon, utvikling og styring på Senter for Innovasjon og Læring (SeIL). Sentrale oppgaver er plan- og styringssystem, effektstyring, prosessledelse, strategisk innovasjonsarbeid og program- og porteføljekoordinering.