SoCentral logo
Bli medlem

Erik Dyrhaug

Gred AS

Gred jobber med utvikling av digitale produkter og nettsider, spesielt rettet mot kultur-, forsknings- og utdanningssektoren. Vår filosofi er at innhold må sette premissene for de tekniske strukturer, og vi tilbyr rådgivnings- og konsulenttjenester hvor vi legger til rette for god samhandling mellom folk som utvikler innhold og de som jobber med teknologi. Med humanistisk, akademisk bakgrunn og mange års erfaring fra redaktørarbeid og teknisk ledelse i Store norske leksikon, ønsker vi å forene et analytisk perspektiv på tekst og kommunikasjon med bred teknisk innsikt. Vi arbeider også med et prosjekt hvor vi ønsker å skape større flyt mellom universitetssektoren og andre deler av arbeidslivet. Målet her er å tilrettelegge for at flinke folk med forskerbakgrunn fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag kan bidra med, artikulere og selge inn kompetansen sin også utenfor akademia. Jeg har en mastergrad i filosofi fra UiO, og har jobbet som freelance fotograf siden 2005. I perioden 2012-17 jobbet jeg som redaktør og systemansvarlig i Store norske leksikon.

Tags

technologyworkflow optimizationsoftware