SoCentral logo
Bli medlem

Eric Rambech

Endrava AS

Co-founder i Endrava, et konsulentselskap med fokus på bærekraft, og da spesielt energibruk og klimagassutslipp. Bakgrunn som maskin- og prosessingeniør med noe administrative fag i tillegg. Før Endrava, har jeg nær 5 års erfaring som konsulent i DNV GL med tekno-økonomiske prosjekt innen olje og gass samt fornybar energi. Elsker tverrfaglige team, de store spørsmålene, og folk som griper muligheter - store og små - der de finnes! Bodd 15 år i utlandet i 9 land + Svalbard, på tvers av 4 kontinenter.

Tags

BærekraftKlimaSustainabilityclimate change