SoCentral logo
Bli medlem

Daniel Gudbrandsen

Norske leger mot atomvåpen / ICAN Norge

Koordinator for ICAN Norge (Den Internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen)